شرایط طراحی

v    فرآیند طراحی با توجه به تعداد سفارشات واحد گرافیک، ۱ الی ۵ روز کاری به طول می‌انجامد.

v    جهت جلب رضایت و سلیقه مشتریان عزیز پس از اتمام طراحی، در صورت نیاز ما آن را برای شما ویرایش می‌کنیم.

v    مالکیت فایل‌های طراحی شده متعلق به مشتری است و پس از تأیید، فایل در اختیار ایشان قرار خواهد گرفت.

v    درصورتی که پس از اتمام طراحی، شما قصد لغو کردن سفارش را داشته باشید، هزینه طراحی از مبلغ کل سفارش چاپی کسر خواهد شد.

چاپ فصل