تلفن:021-36050833

همراه : 09128091410

همراه:  09122966846      

اینستگرام: textile_print 

season.printing1@gmail.com

آدرس: تهران-بازار 15 خرداد-سرای ملی-گذر اول

توسط این فرم قادر به ارسال پیام خواهید بود.

فرم تماس با ما

چاپ فصل