چاپ پارچه جیر:این نوع از پارچه عمدتا در تولیدات مربوط به کفش،پالتو و انواع رومیزی و ... کاربرد دارد از این رو چاپ با کیفیت مطلوب روی این پارچه اهمیت زیادی دارد لذا این مجموعه با بهرگیری از ویژگی این پارچه بالاترین سطح کیفی چاپ را عرضه میدارد حالت خروجی این پارچه جهت کاربری رومیزی با طرح های ریز سنتی توجه هر مصرف کننده ای را به خود جلب خواهد کرد.

نمونه چاپ دیجیتال پارچه جیر
چاپ دیجیتال پارچه جیر(پرچم)

 

چاپ دیجیتال پارچه جیر