چاپ روی پارچه حریر: حریراز گذشته تا به امروز موقعیت خود را در صنایع نساجی کاملا حفظ نموده و کاربردهای آن در صنایع نساجی بر هیچ تولید کننده ای پوشیده نیست لذا با توجه به الیاف تشکیل دهنده این پارچه چاپی شارپ با سطح کیفی بالا را خواهیم داشت که محصول نهایی مورد توجه هر مصرف کننده ای  قرار خواهد گرفت.

چاپ دیجیتال پارچه حریر
   
چاپ دیجیتال پارچه حریر