چاپ دیجیتال پوشاک ورزشی

چاپ دیجیتال پوشاک ورزشی در مقایسه با دیگر تولیدات چاپی به علّت نیاز به قرار گرفتن اشکال یا متن‌های متعدد در قسمت‌های خاصی از لباس و همچنین شرایط و رفتار مختلف پارچه‌ها در طی مراحل چاپ، دارای نکات قابل تأملی می‌باشد، که نیاز به داشتن دانش پارچه‌ شناسی علاوه بر دانش چاپی، از ملزومات این پروژه‌ها می‌باشد که متخصصان ما طی مراحل مختلف تمامی نکات چاپی و طراحی را در اختیار تولیدکنندگان قرار می‌دهند تا محصول نهایی عاری از هرگونه تغییر سایز یا عدم تقارن آیتم‌های مختلف باشد، لذا با توجه به مطالب عنوان ‌شده در این بخش، امکان تولید تعداد محدود وجود ندارد و می‌بایست میزان سفارش در حد قابل‌قبولی باشد.

 

چاپ دیجیتال لباس ورزشی