پرده

پرده در تعریف خود به معنی قطعه پارچه‏ای است که برای جلوگیری از عبور باد یا نور در یک فضا استفاده می‌شود. اما امروز شاید یکی از ارکان اصلی در طراحی دکوراسیون داخلی است که با انتخاب هر نوع از آن مفهوم تازه‌ای به آن محیط می‌دهیم. لذا، نیاز به چاپ در این زمینه از سابق تا امروز ادامه داشته و شاید تنها زمینه‌ای از دکور داخلی باشد که پایبندی خود را به این صنعت نشان داده و این مجموعه با توجه به پتانسیل خود در تأمین پارچه و ارائه تیراژهای مختلف چاپی با تصاویر متنوع امکان پیاده‌سازی ایده و طرح شما را بر روی انواع متریال مخمل با آستر- مخمل بدون آستر- هازان- کالیفرنیا و را فراهم آورده‌است.

چاپ دیجیتال پارچه(پرده)